top of page

instruments

Trobant inspiració en cada canvi

Cada instrumentotiene la seva pròpia manera de parlar, i aporta diferents possibilitats de realització, i per descomptat el seu propi repertori acord a l'estil del seu temps.

Amb aquests instruments es pot abastar la major part de música entre 1500 i 1750.

renaissance laute, Renaissancegitarre, guitarra renacentista, renassance guitar
bottom of page